Meist
PDF

Eesti Spordiselts Kalev on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mis ühendab piirkondlikke spordiühendusi, -seltse, -liite ja spordiklubisid ning põhikirjas sätestatud tingimustel füüsilisi isikuid.

Spordiselts Kalev koosneb volikogust, juhatusest, keskkontorist, kus tegutseb Seltsi tegevjuht koos projektijuhtidega. Eesti Spordiselts Kalev tegevjuhiks on Aleksander Tammert, kelle juhtimise alla kuulub 11 seltsi/alaliitu, 26 klubi/ ühendust ja 10 füüsilist isikut. Eesti Spordiselts Kalevil on üle 9000 liiget. Liikmesorganisatsioonid on esindatud kõikides maakondades.

Näiteks kuuluvad liikmete sekka: Tallinna Spordiselts Kalev, Tartu Spordiselts Kalev, Pärnu Spordiselts Kalev, Sillamäe Spordiliit Kalev, Kalevi Veteranide Ühendus, Jalgpalliklubi Tallinna Kalev, Eesti Firmaspordi Liit, ESS Kalev Jahtklubi, Võimlemistreenerite klubi Katrek, Võimlemisklubi Janika, Võimlemiskubi Piruett jne.

Eesti Spordiselts Kalev viib iga aasta läbi väga mitmeid ja erinevaid võistlusi. Nii võistlusspordis kui ka võimlemises korraldatakse läbi aasta peaaegu iga kuu üks suurvõistlus, mis teeb iga kuu kaks suurvõistlust.

Lisaks võistlustele korraldab Selts 7 kuud järjest terviseliikumise sündmusi inimestele, kellele meeldib ennast liigutada ja teha seda sõbralikult teistega koos ühtses liikumissarjas, mis iga aastaga suureneb ja areneb.

Pikkade traditsioonide ja rahvusvahelise tuntusega tegevuseks on harrastusvõimlemine, mida vabariigis keegi teine sellisel kujul läbi ei vii ning mida soovijate põhjal saaks harrastada veelgi massilisemalt, kuid takistuseks on finantsilised piirangud. Tahtjatest puudust ei ole. Seega on juba ainuüksi Seltsi poolt korraldamisel igal aastal üle 40ne suurürituse, millest võtab osa ligi 10 000 osalejat ning 20 000 pealtvaatajat. Lisaks nendele võistlustele korraldavad ka liikmed oma valdkonnas erinevaid võistlusi.

 

PDF
TEGEVUSSUUNAD

1. NOORTESPORT
Jätkata noorte sporditegevuse eelisarendamist tema erinevates vormides ja erinevatel spordialadel kooskõlastatult kohalike omavalitsustega. Erilist tähelepanu pöörata sportmängude, ujumise ja kergejõustiku osatähtsusele, viia harrastajate arv 2010 aastaks 5000 nooreni. Kaasata aktiivselt ühendus "KALEV TIIM" abistama andekate noorte jõudmist tippsporti.

2. FIRMASPORT
Firmaspordi kui töökohajärgsele organisatsioonile ja ressurssidele ning tema sihtrühmale toetuva liikumisharrastuse mitmekesise tegevusvormi aktiivsem ja prioriteetsem arendamine. Kõrvuti firmaspordialase praktilise tegevuskalendri mitmekesistamisega suurendada konkreetset väljundit firmadesse erinevate teenusliikide pakkumisel, erialaste metoodiliste materjalide kirjastamisel ning heatasemelise koolituse korraldamisel.

3. LIIKUMISHARRASTUS
Liikumisharrastuse väga mitmekesiste vormide juures soosida käimist (kepikõnd) kui kõige kättesaadavamat ja loomulikumat tervisespordialast liikumisvormi. Korraldada väga heal tasemel X ülemaailmne tervisespordi olümpiaad. Jätkata käimissarjaga "Käime koos".

4. SPORDIKALENDER
Jätkata rahvusvahelises ja Eesti võistluskalendrites olevate ja seltsi ajalugu ning traditsioone järgivate, üldsusele huvipakkuvate ning spordielu edendavate kõrgetasemeliste rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamist. Teadvustada, et IV Kalevi Mängud kuuluvad 2011.aastal Tallinna, kui Euroopa kultuuripealinna, spordiürituste programmi.

5. SPORDIBAASIDE KAASAJASTAMINE
Lõpetada seltsile kuuluvate spordirajatiste kaasajastamine ja uute ehitamine põhilises osas 2009.aastaks. Kaasata jätkuvalt spordibaaside haldamisele ja arendamisele erinevaid riiklikke, omavalitsuste ja majandusfirmade võimalusi.

6. PIIRKONDLIKE SELTSIDE ARENG
Koostöös seltsidega käsitleda praktilisemalt tegevussuundade elluviimist. Saavutada, et 2007.a. septembrist alates oleks igas seltsis põhikohaga tegevusjuht, kellede töötasu, arvestades kohalikku palgaskaalat, eraldatakse Eesti Spordiseltsi Kalev poolt.
Täpsustada ja vajadusel muuta Eesti Spordiseltsi Kalev ja Tallinna Spordiseltsi Kalev tööülesannete jaotus, et maksimaalselt ära kasutada mõlema organisatsiooni tugevamad võimalused.

7. RAHVUSVAHELINE TEGEVUS
Jätkata koostööd Kalevi kultuurilisi ja sportlikke eemärke toetavate rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega ISCA (Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Assotsiatsioon, EFCS - Euroopa Firmaspordi Föderatsioon, CSIT - Rahvusvaheline Töölisspordi Konfoderatsioon, Soome Töölisspordiliit TUL, DGI - Taani Võimlemisliit, Rootsi IDLA Keskus, IVV jt.)

8. AJALOO VÄÄRTUSTAMINE
Jätkata kultuuriliste ja patriootlike suundade jätkuvat väärtustamist, Kalevi ajaloo ja sellega seotud isikute elulugude ja tegevuse kirjastamist.

Cha - Tea for allKultuurkapitalKatrekKalev SPA
Hasartmängumaksu nõukoguIluum
PostimeesPremiaROISpordi ja NoorsooametTallegg
Sitemap
© Eesti Spordiselts Kalev
Aadress: Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn | Telefon: +372 615 4280 | E-mail: info [ät] eestikalev.ee