E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 Kalevi Järelkasvukoondis

 

 Täpsem info SIIN


  

 

  

Uudised
Veebruar_4 Eesti Spordiselts Kalev korraldab koostöös Tallinna Kalaspordi Klubiga 11.veebruaril 2017 Paunkülas Kalevi lahtised meistrivõistlused kalaspordis.

TULEMUSED: https//sites.google.com/view/paunkylakarikas2017/tulemused/ess-kalev-lahtised-meistrivõistlused

 

PILDID

 

Võistlused viiakse läbi individuaalvõistlusena ja klubidevahelise võistkonnavõistlusena.

https://sites.google.com/view/paunkylakarikas2017/reeglid?authuser=0

 

REEGLID:

1. Võistlus toimub kolmes etapis:

a. 14.01.2017 – Tallinna Kalaspordi Klubi lahtised meistrivõistlused – võisteldakse piiratud sektoris;

b. 22.01.2017 – Eesti Kalastajate Seltsi lahtised meistrivõistlused – võisteldakse piiratud sektoris

c. 11.02.2017 – Eesti Spordiselts Kalev lahtised meistrivõistlused – võisteldakse neljas sektoris. Lubatud püügivahendiks on ainult kirptirk. Võistluste individuaalne paremusjärjestus selgitatakse täiendava võistlusega, mis viiakse iga sektori kahe edukama üldarvestuse võistleja vahel läbi vahetult pärast sektorite paremusjärjestuse selgumist. Kolmanda osavõistluse sektoritesse jaotus teatatakse võistluspäeva hommikul. Võistlejad saavad kolmandaks võistluseks eraldi kleebisnumbri, mille värv märgib võistlussektorit.

Võistlused toimuvad Paunküla veehoidlal. Juhul, kui jää- või ilmastikuolud ei võimalda mõne etapi läbiviimist planeeritud ajal, määratakse etapile uus aeg ja sellest teavitatakse hiljemalt kolm päeva enne etapi planeeritud toimumisaega võistluste kodulehel www.kalasport.ee/paunkyla2017, portaalis kalale.ee, võistluste Facebooki lehel ja lisaks saadetakse kõikidele registreerinuile, kes on avaldanud korraldajaile oma elektroonilise või mobiilse kontaktaadressi, e-kiri või SMS.

2. Eelregistreerunud võistlejad ja võistkonnad saavad stardimaterjalid kätte enne esimest osavõistlust. Võistlejate ja võistkondade registreerimine, võistluste avamine, püütud kalade kaalumine ning võistluste lõpetamine toimuvad Paunküla veehoidla ääres kohtunikekogu poolt määratud kohas, millest teavitatakse võistluste kodulehel hiljemalt 3 päeva enne etapi algust. Noorte registreerimisel tuleb esitada nende sünnikuupäev.

3. Võistluste ajakava on kõikidele etappidele sama:

a. 08:45 – 09.30 võistlusmaterjalide väljastamine, võistlejate täiendav regiostreerimine.

b. 09.30-10.00 võistluse avamine, siirdumine püügikohale, võistluse algus.

c. 13.00-14.00 kalade kaalumine, tulemuste kindlaks tegemine, autasustamine, võistluse lõpetamine. Kolmandal etapil on eeldatav lõpetamise aeg 16:00

4. Võistlejaid ja võistkondi saab eelregistreerida kõigile kolmele etapile korraga kuni 12.01.2017

a. tasudes osavõtu tasu Tallinna Kalaspordi Klubi arvele EE931010052031974004 ning märkides maksekorraldusele „Paunküla Karikas“, võistleja(te) nime, võistkondlikul registreerumisel võistkonna nimetuse ja võistlusklassi juhul, kui osaletakse lisaks ka naiste, noorte või juunioride arvestuses ja

b. täites võistluste kodulehel oleva veebivormi.

5. Võistlustest osavõtu tasu on:

a. Hiljemalt 21.01.2015 eelregistreerunutele 20€ täiskasvanutele ja 10€ noortele;

b. Juhul, kui kogu võistkond registreerub ühekorraga, on nelja võistkonnaliikme summaarne osalustasu 70€.

c. Üksiku võistluse osalustasu on 12€ võistluse kohta täiskasvanutele ja 5€ noortele (tasutakse kohapeal).

6. Osaleda võivad kõik isikud, kellel on võistluste ajal kehtiv harrastusliku kalapüügi õigus. Noorte arvestuses osalevad võistlejad vanusega kuni 15 aastat (kaasa arvatud). Juunioride arvestuses võisteldakse vanuses 16-18 aastat. Noored ja naised osalevad samaaegselt ka üldarvestuses. Kuni 15-aastased tütarlapsed osalevad samaaegselt noorte, naiste ja üldarvestuses. 16-18 aastased tütarlapsed osalevad samaaegselt juunioride ja naiste arvestuses.

7. Noorte ja juunioride vanust arvestatakse esimese osavõistluse seisuga. Võistlusklass rakendatakse juhul, kui hiljemalt 12. jaanuariks 2017 on antud klassis registreerunud vähemalt 5 võistlejat.

8. Võistkondlikus arvestuses osalevad kalaspordiklubide või teiste klubiliste ühenduste esindused. Võistkonna suurus on 4 võistlejat. Võistkonnad registreeritakse kirjalikult, saates e-maili aadressile info@kalasport.ee hiljemalt 12.01.2017 vastava klubi või klubilise ühenduse esindusõigustega isiku poolt. Võistkondi saab registreerida kirjalikult elektronposti teel

9. Kahe etapi vahel tohib võistkond vahetada kuni kahte võistlejat.

10. Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkonnavõistlusena selleks eraldatud alal. Paremusjärjestus selgitatakse kõikide osalejate vahel. Lisaks selgitatakse paremusjärjestus võistkondade vahel.

11. Võistlejad ei tohi olla püügi ajal teineteisele lähemal kui 5m.

12. Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistlejal peab olema kaks identse välimusega lipukest, millega ta võib tähistada kuni kaks püügiauku. Võistleja tohib püüda ainult oma lipukesega märgistatud aukudest. Lipp ei tohi olla augu servast kaugemal kui 30 cm. ning peab olema selgesti nähtav nii kohtunikele kui teistele võistlejatele. Auk loetakse märgistatuks hetkest, mil puuri tera puudutab jääd ning puurimine algab. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur, jääkulp, söödakarbid ja kalastuskast (seljakott) varustuse kaasaskandmiseks, mis on lubatud jätta võistleja poolt lipukesega märgistatud augu vahetusse lähedusse. Märgistatud augule kehtib samuti teiste võistlejate lähenemiskeeld 5m.

13. Võistlejad kogunevad enne võistluse algust sektori ühte, korraldajate poolt määratud serva. Sektorisse võib minna ja püüdma võib asuda pärast avasignaali.

14. Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri tera olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleb hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.

15. Võistleja tohib kasutada kõiki seadusega lubatud harrastusliku kalapüügi vahendeid. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud. Võistleja peab püügi ajal püügivahendit käes hoidma. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.

16 Võistluskalana läheb esimesel kahel osavõistlusel arvesse ainult ahven. ESS Kalev lahtistel meistrivõistlustel lähevad arvesse kõik seadusega püüda lubatavad kalad.

17. Lubatud on mistahes sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad või nende osad. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.

18. Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:

a. kalapüügieeskirja või spordieetika rikkumisel

b. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel

c. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)

d. kui võistlejale tehti kohtuniku poolt teine märkus

19. Iga võistluse individuaalne võitja selgitatakse kalade kaalumise teel. Suurima kaalu saavutanu loetakse võistluse võitjaks. Juhul kui saagi kaal osutub võrdseks kuulutatakse välja kaks ühesugust kohta. Koha võistkondlikus paremusjärjestuses määrab võistkonna kõigi liikmete poolt kohapunktide kogusumma. Võitjaks osutub võistkond, kelle kohapunktide summa on kõige väiksem. Kui võistkonnal puudub võistleja, lisatakse võistkondliku paremusjärjestuse määramisel võistkonnale iga puuduva võistleja eest viimase koha punktid + üks karistuspunkt. Kolme etapi kokkuvõttes selgitatakse individuaalne ja võistkondlik paremusjärjestus kohapunktide summana. Võrdsete kohapunktide puhul saab kõrgema koha võistkond või võistleja kellel on rohkem kõrgeid individuaalseid kohti (järjekorras esikohti, nende võrdsuse korral teisi kohti jne)

20. Autasustamine:

a. Iga etapi kolme paremat individuaalvõistlejat, samuti kolme paremat noort, juuniori ja naist autasustatakse diplomi ja mälestusesemega

b. Iga etapi kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomiga ning võitjameeskonda medalitega.

c. Kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse kolme paremat individuaalvõistlejat, samuti kolme paremat noort ja kolme paremat naist diplomi ja mälestusesemega. Esikoha saavutanud individuaalvõistleja, noor ja naine saavad karika.

d. Kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse kolme paremat võistkonda diplomi ja mälestusesemetega. Esikoha saavutanud võistkond saab karika.

Korraldajad ja toetajad võivad välja panna täiendavaid auhindu.

Käesoleva juhendiga reguleerimata küsimustes, samuti vaidluste tekkimisel toimitakse vastavalt kohtunikekogu otsusele. Nimetatud otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

5 + 3 =
Cha - Tea for allKultuurkapitalKatrekKalev SPA
Hasartmängumaksu nõukoguIluum
PostimeesPremiaROISpordi ja NoorsooametTallegg
Sitemap
© Eesti Spordiselts Kalev
Aadress: Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn | Telefon: +372 615 4280 | E-mail: info [ät] eestikalev.ee