E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 Kalevi Järelkasvukoondis

 

 Täpsem info SIIN


  

 

  

Uudised
Kalev_Korporatiivne_logo Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XIX Tallinna võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks.

XIX Tallinna võimlemispidu toimub 3.juunil 2018 a. Tallinnas Pirita Spordikeskuses.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja koos kava autorite ja assistentidega. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkursi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise XIX Tallinna võimlemispeo loomise eest. XIX Tallinna võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Võimlemistreenerite Klubiga KATREK. XIX Tallinna võimlemispeol toimub ühepäevane kontsert Pirita Spordikeskuses 3. juunil 2018. Käesoleva konkursi võitja moodustab XIX Tallinna võimlemispeo kunstilise toimkonna, mille liikmete nimekirja kinnitab Eesti Spordiselts Kalev hiljemalt septembris 2017. Kunstilise toimkonna ühisloominguna esitatakse võimlemispeo repertuaarikava Eesti Spordiseltsi Kalev võimlemistoimkonnale kinnitamiseks hiljemalt 5.september 2017.

 

  1. KONKURSI ÜLDTINGIMUSED

1.1.  Avaliku konkursi XIX Tallinna võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliste teostajate leidmiseks (edaspidi konkurss) korraldab Eesti Spordiselts Kalev.

1.2.  Konkurss toimub eesti keeles.

1.3.  Konkurss algab 1. juulist 2017.

1.4.  Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 5. september 2017 kell 12.00 (keskpäeval).

1.5.  Konkursitööd palume saata e-postiga aadressile lembe@eestikalev.ee või tuua aadressile Eesti Spordiselts Kalev Pärnu mnt 41 Tallinn. Teemaks märkida “Eesti Vabariik 100 Tallinna võimlemispidu”.

 

  1. TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE

2.1.  Tallinna Võimlemispeo konkursil võib osaleda individuaalselt või meeskonnana, kuhu kuuluvad pealavastaja kandidaat koos kava autoritega. Pealavastaja peab olema võimeline võtma vastutuse ja kohustuse võimlemispeo kunstilise toimkonna juhtimise eest.

2.2.  Tallinna võimlemispeo konkursil osalemise eelduseks on pealavastaja kandidaadi erialane kompetents ning üleriigilise võimlemispeo loome- ja juhtimisprotsessis osalemise kogemus.

2.3.  Konkursil osalemiseks on vajalik pealavastaja kandidaadi kirjalik nõusolek pakutud ideekavandi teostamiseks.

 

  1. LÄHTEÜLESANDED VÕIMLEMISPEO IDEEKAVANDILE

3.1.  Ideekavand peab lähtuma massvõimlemispidude liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse.

3.2.  Konkursile palume esitada XIX Tallinna võimlemispeo ideekavand, mis sisaldab:

3.2.1.      selgelt sõnastatud kandvat ideed;

3.2.2.      nägemust XIX Tallinna võimlemispeol kaasatavatest liikidest, etenduse kestusest;

3.2.2.1.    võimlemispeol osalevad järgmised rühmaliigid: beebid ja väikelapsed vanuses 1-3 eluaastat, mudilased, 1-3.klassi vanuserühmad, 4-6.klassi vanuserühmad, 7-9.klassi ja gümnaasiumi vanuserühmad, mehed-poisid, Idla, daamid ja eakad.

3.2.3.      repertuaari koostamise põhimõtteid ja mahtu;

3.2.4.      repertuaarinäiteid;

3.2.5.      nägemust, kuidas XIX võimlemispidu toetab üldist valdkondlikku arengut;

3.2.6.      nägemust, kuidas ja millistele arengutele peaks õppeprotsess (seminarid, eelproovid) olema suunatud;

3.2.7.      kirjeldust tehniliste vahendite kasutamise võimaluste kohta (ekraanid, kujunduselemendid jne);

3.2.8.      nägemust sellest, milliseid ilminguid võimlemispidu ei tohiks sisaldada.

 

  1. IDEEKAVANDI HINDAMINE

4.1.  Ideekavandit hindab kuni 5-liikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vastavalt võimlemisvaldkonna eksperdid.

4.2.  Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad XIX Tallinna võimlemispeo ideekavandite konkursi tingimustele.

4.3.  Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks komisjoni esimehe hääl.

4.4.  Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

4.4.1.      konkursile laekunud ideekavandite loomingulisus, algupärasus, originaalsus ja sobivus käesoleva konkursi kirjeldatud tingimustega;

4.4.2.      pakutud ideede kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ning sobivus lavastamiseks.

 

  1. KONKURSSIDE TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE JA TEOSTAMINE

5.1.  Konkursi tulemusel avalikustatakse ainult võidutööd.

5.2.  Konkursi võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 15. september 2017. Võitnud ideekavandi kunstilise teostajaga sõlmitakse loominguline stipendiumileping ajavahemikuks 2017-2018.

5.3.  Võitnud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad õigused lähevad üle Eesti Spordiseltsile Kalev alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Autoritasu sisaldub konkursi tulemusel sõlmitavas stipendiumilepingus.

 

KONKURSI KORRALDAJA:

Eesti Spordiselts Kalev MTÜ

Aadress: Pärnu mnt 41 Tallinn

 

AVALIK KONKURSS

 IDEEKAVANDIKONKURSI LISAINFO:

Lembe Laas

Võimlemise valdkonna juht

Eesti Spordiselts Kalev

lembe [ät] eestikalev.ee

Tel +372 615 4277
8 + 5 =
Cha - Tea for allKultuurkapitalKatrekKalev SPA
Hasartmängumaksu nõukoguIluum
PostimeesPremiaROISpordi ja NoorsooametTallegg
Sitemap
© Eesti Spordiselts Kalev
Aadress: Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn | Telefon: +372 615 4280 | E-mail: info [ät] eestikalev.ee